Odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů

Vaše údaje:

Společnost, IČ .............................................................................................................................................

Jméno a příjmení .........................................................................................................................................

Adresa .........................................................................................................................................................

Telefon .........................................................................................................................................................

E-mail:  ........................................................................................................................................................

Číslo dokladu ...............................................................................................................................................

Vrácené zboží .............................................................................................................................................


Důvod vrácení zboží:

☐ Zboží mi nevyhovuje

☐ Zboží nesouhlasí s popisem na webu

☐ Zboží je poškozeno

☐ Jiný důvod .................................................................................................................................................

 
Kupní cena má být vrácena na bankovní účet:

Číslo bankovního účtu ............................ / ....................
 

Zboží prosím zašlete na adresu:

Traminal s.r.o., Březolupy 75, Březolupy 687 13
 
 


___________________________
Datum a podpis

Pozn. Uhrazená částka za zboží Vám bude vrácena na uvedený bankovní účet ve lhůtě 14 dní po obdržení a kontrole vráceného zboží.