FVE Traminal

Projekt „FVE Traminal“, reg. č. CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000043 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je realizace FVE o velikosti 52,48 kWp a akumulace energie o velikosti 14,22 kWh na adrese Březolupy 75, 687 13 Březolupy, p. č. 15/2, k.ú. Březolupy.

Mezi způsobilé výdaje budou zahrnuty investiční náklady na instalaci FVE; PD – konkrétně DPS, DSPS; inženýrská činnost ve výstavbě.