Reklamace / Servis

Kontaktujte servis (+420 773 752 222, info@atranet.cz) a popište jim problém, který se zbožím máte. Servis vám poskytne úplné a odborné informace, sdělí vám, zda se opravdu jedná o vadu a je možné ji odstranit svépomocí nebo je nutné zahájit reklamační řízení. Před odesláním k reklamaci je nutné přístroj očistit. V opačném případě Vám bude reklamace zamítnuta.


Servisní zařízení nedisponuje dostatečně velkým prostorem pro čištění přístrojů velkých rozměrů např. CatGenie. Přístroje jsou obecně uživatelsky lehce rozebíratelné a k vyčištění není potřeba odborný postup či zásah servisního technika. Čištění přístrojů by se mělo provádět pravidelně. Vyčištění přístroje CatGenie vám můžeme zajistit za poplatek 3.000 Kč. Čištění ostatních přístrojů před servisním zásahem, např. odšťavňovačů, mixérů atd. bude zpoplatněno částkou 2000,-Kč.

V případě, kdy má přístroj jakoukoliv závadu, která může přístroj při dalším používání poškodit, nesmí zákazník přístroj dále používat. Musí jej neprodleně zaslat na servisní středisko Traminal s.r.o., Březolupy 75, 687 13.

Reklamace bude vyřízena v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Tato lhůta začíná běžet následující den po dni uplatnění reklamace spotřebitelem (obdržení zásilky na servisním středisku či reklamačním oddělení) a končí vyřízení reklamace v servise či u prodejce.

Pokud posíláte zboží do servisu, vždy přiložte tyto doklady:

  • faktura/daňový doklad (kopie)
  • popis závady
  • veškeré kontaktní údaje zákazníka, včetně telefonu a emailové adresy
  • záruční list, řádně vyplněný a potvrzený prodejcem (je-li ke zboží vydán)

Společně se zbožím doporučujeme pro rychlejší vyřízení reklamace přiložit vyplněný reklamační list.

Nejrychlejší vyřízení reklamace dosáhnete reklamováním zboží přímo v autorizovaném servisu. Jejich seznam naleznete v návodu, který je přiložen u zboží, popř. v záručním listě, je-li ke zboží vydán.